Mengaktifkan Rakyat Malaysia: Toolkit Lakukan-Sendiri

Recommended donation: RM30.00

MInimum donation RM10.00

Category:

Product Description

Ditulis berdasarkan pengalaman kolektif lebih dari 14 tahun menyertai dan mengetuai pelbagai gerakan sosial, Toolkit ini bertujuan untuk, dengan cara yang menarik dan mudah difahami:
• Menggerakkan rakyat Malaysia untuk memikirkan semula sistem demokrasi kita dan memahami masalah berkenaan demokrasi kita serta menawarkan jalan penyelesaian.
• Mengajak rakyat Malaysia untuk bertindak dan melibatkan diri dalam pembinaan gerakan sebagai cara membantu diri mereka sendiri dan komuniti.
• Melengkapkan aktivis-aktivis baru dengan model dan templat yang terbaik untuk meneruskan dan mengoptimumkan isu yang dipilih.